Exploring Phylogenetic Relationships between Hundreds of Plant Fatty Acids Synthesized by Thousands of Plants. more details ...
Citation

Authors: Borisyuk, Y. G. Makarova, G. V.

Journal: Nekotorye Voprosy Farm., Sbornik Nauch. Trudov Vyssh. Farm. Ucheb. Zavedenii Ukr. S.S.R.

Year: 1956

Volume: None

Page: 179-184

UID: PFA:10481

Plants
Genus Species Data Points
Pimpinella antisetum 5
SOFA Table(s)
TAB_009849